Ga naar inhoud

Mama's Garden

In het programma Mama’s Garden van Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) ontmoeten zwangeren en moeders elkaar op een informele manier op diverse plekken in Rotterdam Zuid. Tijdens deze bijeenkomsten worden workshops gegeven en is er tijd voor creativiteit.

Studenten van Hogeschool Rotterdam en Albeda organiseren en begeleiden de bijeenkomsten. Zij maken kennis met grootstedelijke vraagstukken en de vragen die leven bij de moeders. De studenten oefenen gespreksvaardigheden, leren werken met de sociale kaart van de wijk en ze verwijzen de moeders door wanneer nodig. Omdat er aan het programma studenten deelnemen van verschillende opleidingen, leren ze ook interdisciplinair werken. Daarnaast werkt Mama’s Garden nauw samen met professionals in de wijk, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), maatschappelijk werk en kerkelijke organisaties en sluit het programma aan bij de jonge moedersklas van het startcollege van het Zadkine studerende moeders van het Albeda.

Studenten kunnen ook gekoppeld worden als buddy aan een zwangere of moeder. Wanneer een moeder aangeeft hier behoefte aan te hebben, zorgt het team van Mama’s Garden ervoor dat de juiste studenten als buddy aan de moeder gekoppeld worden. Zij spreken buiten de bijeenkomst één keer in de twee weken thuis af voor lichte ondersteuning bij praktische vragen.

Mama’s Garden is gericht op blijvend contact en geeft de moeders ook de mogelijkheid om zelf te experimenteren om dit contact te houden. Een voorbeeld hiervan is de Mama’s Garden Special. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door één van de moeders die vaak bij een Mama’s Garden aansluit. Een ander resultaat van het programma is het ‘groeiboek’, ontwikkelt in samenwerking met de bedenkers (alumni Willem de Kooning studenten) van Mama’s Garden. Dit handboek is een verzameling van ideeën voor de uitvoering van bijeenkomsten, inclusief theoretische onderbouwing, inspirerende websites en methodieken. Het is ontwikkeld om het programma ook in andere steden uit te rollen.