Ga naar inhoud

Werk en Inkomen in de wijk

 

Hoe krijg je mensen die langdurig in de uitkering zitten, sneller klaar en gemotiveerd om aan het werk te gaan? Door ze beter te leren kennen en dichter op de dagelijkse gang van zaken in de wijk te zitten. Dat is de kern van Wijkgestuurd Werken, de nieuwe wijkgerichte aanpak van Werk en Inkomen.

Per 1 september zijn daarom in 9 wijken in Rotterdam Zuid werkconsulenten van WenI neergestreken. Dicht bij de bewoners en met als doel werkzoekenden sneller aan de slag te laten gaan. Wijkteams van WenI zijn te vinden in Feijenoord: Hillesluis, Bloemhof en, Afrikaanderwijk. In Charlois in de wijken Zuidwijk, Pendrecht, Oud-Charlois/Wielewaal en Tarwewijk. En in IJsselmonde in Lombardijen en Beverwaard.

Het nieuwe aan deze aanpak is dat het dicht bij de mensen staat. De afstand tussen de werkconsulenten en uitkeringsgerechtigden wordt kleiner doordat de teams middenin de wijk zitten. Werkzoekenden worden op een persoonlijke wijze benaderd. De dienstverlening is laagdrempelig en direct.

De afstand tussen de werkconsulenten en uitkeringsgerechtigden wordt kleiner doordat de teams midden in de wijk zitten

Op deze manier bereikt WenI een grotere groep werkzoekenden én benutten de teams het netwerk van partners in de wijk: werkgevers, sociale partners en actieve bewoners. Bijvoorbeeld voor het vinden van werk en werkervaringsplekken. Het bieden van zorg via de wijkteams of regelen van een taalcursus. De samenwerking met partners helpt om de potentie van werkzoekenden om aan het werk te gaan, sneller te ontwikkelen.

In de 16 NPRZ wijken wonen 200.000 Rotterdammers. Dat is een derde van alle Rotterdammers. Bijna 16.000 van hen zijn afhankelijk van een uitkering. Op het totaal aantal uitkeringen in Rotterdam, is dat bijna 41%. Doel van het NPRZ is om dat aantal naar beneden te brengen en meer in verhouding te laten zijn met het aantal inwoners.

De partners