Ga naar inhoud

‘Werken is gezond. Werk is afleiding, erkenning, waardering, contact’

‘Werken is gezond. Werk is afleiding, erkenning, waardering, contact’

Werkers op Zuid: Rozanne Wijnand, programmamanager Samen voor Zuid

Dagelijks werken de partners van het NPRZ om het op Zuid beter te maken voor de huidige en de nieuwe bewoners. Deze serie portretteert de mensen die zich inzetten voor een sterker Zuid. Deze keer: Rozanne Wijnand, programmamanager van Samen voor Zuid.

Rozanne Wijnand ontvangt in haar woning op Katendrecht. Vanuit het raam aan de voorzijde kijkt ze uit over de Maas. Aan de achterzijde ligt een kleine stadstuin, die grenst aan sociale huurwoningen op de Kaap. Het is zo’n plek in Rotterdam waar het oude en nieuwe Katendrecht samenkomen en het contrast in welvaart zichtbaar aanwezig is. ‘Vroeger was ik weinig thuis. Sinds ik een dochter heb en op Katendrecht woon, is dat anders. Je staat op het schoolplein, je brengt je kind naar kleuterdans, komt andere ouders tegen. Je krijgt veel meer connectie met de wijk, en meer oog voor de verschillen. Die zijn hier nogal voelbaar,’
Ze vertelt over de juf van haar dochter, die altijd een net mandarijntjes bij zich heeft, ‘voor als kindjes niet hebben’. Over dat meisje op het schoolplein, dat niet alleen in de zomer, maar ook in de winter sandalen draagt. ‘Op heel Zuid, óók op Katendrecht, zijn er ontzettend veel gezinnen die het zwaar hebben. Het niet hebben van werk heeft daar alles mee te maken. Tegelijkertijd is dat zelden het énige probleem.’

Vasthouden en niet meer loslaten
Twee jaar geleden startte het programma Samen voor Zuid, waarvan Wijnand programmamanager is. Vanuit het Rijk is er extra geld vrij gemaakt om het aantal werkzoekenden, dat op Rotterdam-Zuid ongekend hoog is, terug te dringen. Wijnand: ‘Dat geld besteden we bijna allemaal aan méér tijd en aandacht voor de werkzoekende. Achter elke werkzoekende zit namelijk een verhaal, een situatie, een gezin. Vaak is er sprake van multiproblematiek, een opstapeling van problemen. Dat betekent dat er meestal meerdere experts nodig zijn om één persoon verder te helpen. Heel belangrijk in dit programma is dat elke werkzoekende één vaste begeleider toegewezen krijgt. Iemand die vasthoudt en niet meer loslaat. We doen het, zoals de titel Samen voor Zuid al zegt, sámen. Samen met de werkzoekenden, maar ook met collega’s en werkgevers.’

Werkweekagenda
Als programmamanager is Wijnand voortdurend op zoek naar kansen, waar zij op kan inspelen om de positie van werkzoekenden in Zuid te verbeteren. Ze is veel onderweg en vaak in overleg. Voortdurend houdt ze haar ogen en oren open: wat gebeurt er in de stad, wat betekent dat voor Zuid, welke projecten kan ze ontwikkelen, bij welke netwerken kan ze aanhaken en welke experimenten zijn het uitproberen waard?
Een voorbeeld van zo’n experiment is de Werkweekagenda, dat even simpel als succesvol is gebleken. ‘We geven werkzoekenden een agenda,’ vertelt Wijnand, ‘om ze inzicht te geven in hun dagbesteding en wanneer ze wát doen. Doet iemand elke dag boodschappen? Dan zeggen wij: als je een baan hebt, kan dat niet. Dan moet je voor meerdere dagen boodschappen doen. In de werkweekagenda kunnen ze ook alle activiteiten bijhouden die bijdragen aan het vinden van werk. Zoals het volgen van een taalcursus of een gesprek met een jobcoach. Maar ook het samenkomen met een hulpverlener is onderdeel van de werkweekagenda. Eerst vinden werkzoekenden de methode vaak nogal schools, maar als ze er eenmaal mee werken, brengt het enorm veel rust en structuur.’

Werkervaring opdoen
Een ander project is het Leerpraktijkcentrum, dat werkervaringsplaatsen biedt aan werkzoekenden op Zuid. Zoals bijvoorbeeld KOCO in Carnisse het restaurant van een bejaardenflat. ‘Daar doen onze kandidaten op een beschutte manier werkervaring op. Ze kunnen er laten zien wat ze kunnen. En ook wat er niet goed gaat, komt naar voren. Komt iemand elke dag te laat? Dan vliegt hij of zij er niet meteen uit, maar volgt er een gesprek. Er wordt gekeken hoe het kómt dat iemand niet op tijd kan komen en naar een oplossing gezocht.’

De waarde van werk
Wijnand werkte jarenlang bij Randstad in de Drechtsteden, in verschillende rollen, voor ze bij gemeente Rotterdam terecht kwam. Toen ze werd gedetacheerd naar de sociale dienst, ging er een wereld voor haar open die ze nog niet kende. ‘Het werken met een doelgroep voor wie werken helemaal niet zo vanzelfsprekend is, vond ik geweldig. Omdat je het verschil kunt maken in een mensenleven.’
Dat zij de kar mag trekken van Samen voor Zuid, in haar eigen Rotterdam, voelt voor haar als een enorme kans. ‘Zoals ik al zei zit ik hier met mijn neus bovenop de verschillen. Onze achterburen noemen dit rijtje koopwoningen De Goudkust. Dat begrijp ik wel, de inkomensverschillen zíjn er en ze zijn zichtbaar. Daar wil ik iets aan doen. Maar ik doe mijn werk ook in de overtuiging dat werk méér is dan inkomen vergaren. Werk is zo essentieel. Werken is gezond. Werk is afleiding, erkenning, waardering, contact, groei en structuur. Dat gun je iedereen. Zeker voor kinderen is het o zo belangrijk dat er structuur is in een gezin. Als ze zien dat hun ouders een ritme hebben, hebben ze zelf ook iets om aan vast te houden. Het helpt ze om uit die cirkel van doelloosheid te komen. Dat ik daaraan kan bijdragen vind ik enorm waardevol.’