Ga naar inhoud

RVKO

Een school is méér dan alleen leren en presteren. Er is een meerwaarde, en die vindt de RVKO in het evangelie. Deze inspiratiebron leert vooral het geloof in een betere wereld. Op school is de RVKO bezig met de vorming van jonge mensen, die nog een groot deel van hun leven vóór zich hebben. Voor hún toekomst proberen wij geloof in een betere wereld mee te geven. Met vieringen en catechese-lessen, maar vooral door het scheppen van een opvoedingsklimaat, een speciale sfeer, waarin verdraagzaamheid, solidariteit, zorg voor zwakkeren, aanwezig zijn.

Op de RVKO-scholen wordt altijd gewerkt vanuit onze kernwaarden: vertrouwen, verbondenheid, zorg, hoop, verwondering, respect en gerechtigheid. Zodat iedereen die onze missie onderschrijft, zich er thuis kan voelen.

De RVKO maakt vandaag werk van de leefbaarheid van de maatschappij van (over-)morgen. Er is een open oog voor de kansen en belemmeringen van kinderen en hun ouders in Rotterdam en de omliggende gemeenten. Voor de kleurrijke populatie van de RVKO wordt het beste onderwijs aangeboden dat er is, om zo een bijdrage te leveren aan een toekomst met perspectief voor iedereen. De RVKO is toonaangevend bij ontwikkelingen en innovaties in het onderwijs en bepaalt mede welke nieuwe wegen worden ingeslagen. Iedere RVKO-school geeft op eigen wijze concreet invulling aan de stragische doelstellingen.

De RVKO hecht veel waarde aan het werk van de leerkrachten. In de vereniging staat het onderwijskundig, pedagogisch en organisatorisch handelen van de leerkracht centraal. De RVKO wil leraren zoveel mogelijk steunen een optimaal pedagogisch klimaat te scheppen, waarbinnen waarden en normen worden doorgegeven, toegepast en verder ontwikkeld. Er wordt een beroep gedaan op de persoonlijke kracht van de leraar. Samen met leerkrachten en ouders gaat de RVKO op zoek naar de optimale vormgeving van het onderwijs in de scholen. De RVKO investeert in een klimaat van geborgenheid, respect en onderling vertrouwen. Maar ook de uitwisseling van kennis op vele niveaus en de deskundigheid van de leraar zijn van groot belang. Met behulp van onderlinge solidariteit en de kracht van het collectief willen we met dezelfde middelen méér bereiken.