Ga naar inhoud

Wijkteams Children’s Zone

In de acht focuswijken van Rotterdam Zuid (Feijenoord, Afrikaanderwijk, Hillesluis, Bloemhof, Tarwewijk, Vreewijk, Carnisse en Oud Charlois) wordt gewerkt aan de Children’s Zone. De Children’s Zone vergroot de kansen van de kinderen (0-14 jaar) door de school-, wijk- en thuissituatie te versterken, een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de ouders. De wijkteams in deze wijken hebben hiervoor boven op hun reguliere aanbod extra ruimte voor een laagdrempelig en preventief aanbod.

In elk wijkteam werken er twee wijkcoaches children’s zone die ouders vaardigheden aan leren en de zelfredzaamheid van het gezin vergroten. Er wordt er toegewerkt naar een positieve en stabiele toekomst door het werken met de Brug methodiek. Met de inzet van de Brug methodiek brengen de wijkcoaches verschillende leefgebieden in kaart zoals; grip op je geld, werken aan je toekomst, een fijn huis, lekker in je vel en toekomst voor je kind. De focus in deze werkwijze ligt dus op wat de ouder(s) zelf al kunnen en wat ze graag de toekomst willen bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van de wensen van het gezin, zoals; het vinden van een baan, het geven van een goede toekomst aan je kinderen, schuldenvrij leven of eindelijk weer eens op vakantie kunnen.

De wijkcoaches van Children’s zone zijn een bekend gezicht in de wijk en werken zonder wachtlijsten

De wensen van het gezin zijn het uitgangspunt voor het opstellen van een plan. Het plan wordt door de ouder zelf bedacht en opgeschreven, waarna er actiepunten volgen. De actiepunten worden regelmatig door het gezin en de wijkcoach samen geëvalueerd. Door met elkaar te evalueren wordt er gekeken wat er nodig is om verder te kunnen. Hierdoor leert de ouder nieuwe vaardigheden aan, zodat ze uiteindelijk zelf verder kunnen.