Ga naar inhoud

Bestuur

Het dagelijks bestuur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende partners. Het huidige dagelijks bestuur bestaat uit:

 

Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam,

onafhankelijk voorzitter

 

Bilal Saidi, lid wijkraad Hillesluis

namens de bewoners

 

Diane Middelkoop, voorzitter college van bestuur PCBO Rotterdam Zuid

namens de onderwijspartners

 

Fred Westerbeke, politiechef Eenheid Rotterdam
Hugo Hillenaar, hoofdofficier van Justitie Rotterdam

namens veiligheidspartners (Politie, OM, Reclassering Nederland)

 

Dick van Well, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Dura Vermeer, voormalig voorzitter Feyenoord

namens de werkgevers

 

Victor van der Chijs, voorzitter Deltalinqs

namens de werkgevers

 

Tim Versnel, wethouder Werk&Inkomen, NPRZ, EU-arbeidsmigranten

namens de gemeente Rotterdam

 

Wietske Vrijland, lid Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis

namens de zorg

 

Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter Havensteder

namens de woningcorporaties

 

Chris Kuijpers, Directeur-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, ministerie van BZK

namens het Rijk

 

De bestuurszetel voor cultuur is vacant.

 

Naast de bestuursleden heeft het NPRZ ook mensen die een ambassadeursschap vervullen bij het NRPZ:
 

Hans Rijnierse

 

NPRZ Governancepaper
Op verzoek van het NPRZ-bestuur heeft Van de Bunt Adviseurs een paper geschreven waarin de governance van het NPRZ-bestuur wordt beschreven. Deze paper is vervolgens door het NPRZ-bestuur vastgesteld. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden in 2019. De zittingstermijn van de bestuurders is toen toegevoegd.