Ga naar inhoud

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob)

 

De stad en de regio staan te springen om goed opgeleide vakmensen, vooral in de sectoren zorg, haven, techniek, food en bouw. Om leerlingen te stimuleren een studie af te maken die tot een goede baan leidt, is het nodig goede informatie te geven. Ook moeten zij zoveel mogelijk ervaring kunnen opdoen en hun keuzes kunnen bijsturen. Met talentportfolio’s kunnen leerlingen werken aan hun eigen profiel: ze laten zien wat ze kunnen en wat hun voorkeuren zijn. Daarmee is gemakkelijker te zien welke opleiding bij hun profiel past.

Soms is bijsturing nodig, wanneer te veel leerlingen een opleiding willen doen die niet goed aansluit op de arbeidsmarkt. Een van de mogelijkheden om ervaringen op te doen is ‘proefstuderen’, waarbij leerlingen die hun keuze nog moeten maken bij de opleiding komen kijken.

Bewuste studiekeuzes zorgen ervoor dat leerlingen daarna minder switchen of met hun studie stoppen. Om de kansen op een baan en de voorziening in een eigen inkomen te vergroten is het zaak te zorgen voor meer geleide loopbaankeuzes. Voor Rotterdam-Zuid liggen de grootste kansen op de arbeidsmarkt in de haven, techniek en de zorg.

Bewuste studiekeuzes zorgen ervoor dat leerlingen minder switchen of met hun studie stoppen.

Keuzes die gemaakt worden hebben invloed op de keuzemogelijkheden op een volgend moment. Een keuze in het VMBO kan bijvoorbeeld bepaalde studierichtingen in het MBO uitsluiten. Het is dus van het grootste belang om de leerlingen (en ouders) op al deze keuzemomenten goed voor te bereiden met voorlichting en ervaringsmomenten. Rondom de intake bij het MBO vinden zo nodig nog zogenaamde ombuiggesprekken plaats om leerlingen in een persoonlijk gesprek nogmaals bewust te maken van het belang van hun studiekeuze en van de perspectieven bij een courante studiekeuze.

Ook de doelstellingen voor Zuid ten aanzien van de keuze voor zorg en techniek blijven gehandhaafd in de periode 2015-2018. Omdat het voortgezet onderwijs voor de leerlingen een cruciale tussenfase uitmaakt, worden de instroomdoelstellingen van het MBO terugvertaald naar de grote VO-schoolbesturen (BOOR, CVO, LMC en STC). Elk jaar vinden metingen plaats om te onderzoeken of nog steeds de juiste koers wordt gevaren. Naar aanleiding van de resultaten valt het besluit welke interventies aangescherpt of eventueel verder ontwikkeld moeten worden.