Ga naar inhoud

BurgerTOPZuid2022: opbrengst en verder

De zaal bij de BurgerTOPZuid2022 van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) was goed gevuld. De deelnemers die zaterdag meededen in het Huis van de wijk Hillesluis hadden veel opmerkingen, suggesties, ideeën én kritiek. Het was een bijeenkomst waar de mening niet onder stoelen of banken werd gestoken. De discussie over gelijke kansen in het onderwijs die aan het einde van de bijeenkomst ontstond, was daar een mooi voorbeeld van. Niet iedereen op Zuid herkent of beleeft die gelijke kansen. En hoe mooi en verbindend was het dat een groep bewoners zaterdag tijdens de bijenkomst spontaan het podium pakte om gezamenlijk een lied voor Zuid te zingen.

De partners van het NPRZ gaan nu hard aan de slag met het verwerken van alle informatie die door de verslagleggers aan de verschillende tafels is opgehaald tijdens de bijeenkomst. De bijeenkomst mag dan uiteindelijk in kleinere vorm zijn gehouden dan in eerste instantie de bedoeling was; de hoeveelheid opmerkingen, suggesties en kritische noten is er niet minder om. Met het elektronische systeem van verslaglegging (Spilter) is heel veel informatie opgehaald. Net als tijdens de 11 wijkgesprekken die in de aanloop naar de BurgerTOPZuid2022 zijn gehouden. Deze informatie wordt de komende weken verwerkt tot een verslag. Over 4 weken is dit verslag beschikbaar.

Een eerste grove schikking van de informatie van de tafelgesprekken geeft aan welke onderwerpen u de deelnemers belangrijk vinden. Deze Top 10 is als volgt:

  1. Voldoende passende woningen voor de bewoners van Zuid
  2. Een fysiek aantrekkelijke leefomgeving
  3. Zo goed mogelijk kunnen leren op school
  4. Een zichtbare, transparante en respectvolle NPRZ/gemeente/overheid
  5. Bescherming van bewoners tegen criminaliteit
  6. Stabiel en voldoende inkomen uit werk
  7. Betrokkenheid en verbondenheid tussen bewoners
  8. Benutten van initiatieven van bewoners of organisaties in de wijk
  9. Goede start op de arbeidsmarkt voor jongeren
  10. Hulpverlening aan bewoners naar school en werk

De BurgerTOPZuid2022 in het Huis van de Wijk Hillesluis afgelopen zaterdag zal niet de laatste keer zijn dat bewoners en NPRZ-bestuur en -partners elkaar zullen treffen. Tijdens de BurgerTopZuid2002 werd door zowel bewoners als NPRZ-bestuurders de wens uitgesproken om elkaar vaker te zien en te spreken. Om Zuid sterker te maken.

Overigens is er nog steeds een mogelijkheid om de mening te geven over Zuid, de acties van het NPRZ en hoe we samen Zuid kunnen versterken. Deze enquête vindt u hier.