Ga naar inhoud

Reclassering Nederland - Regio Zuid-West (Regiokantoor Rotterdam)

Reclassering Nederland is een onafhankelijke stichting met vestigingen in vijf regio's die worden aangestuurd door vijf regiodirecteuren. Zo'n 2000 medewerkers gaan dagelijks aan de slag met daders en verdachten om slachtoffers te voorkomen. Het landelijk kantoor is gevestigd in Utrecht.

Reclassering Nederland wil bijdragen aan de veiligheid van Nederland. De organisatie geeft advies aan rechters, officieren van justitie en gevangenisdirecteuren over verdachten en veroordeelden; de reclassenten.  En houdt toezicht op hen, en geeft gedragstrainingen en begeleiding bij de uitvoering van een werkstraf. Samen met de partners in de strafrechtketen, gemeenten en maatschappelijke instanties zet de organisatie zich in om reclassenten op het rechte pad te krijgen en te houden om slachtoffers te voorkomen.