Ga naar inhoud

'Een positieve benadering werkt voor iedereen'

'Een positieve benadering werkt voor iedereen'

Werkers op Zuid: Rawi Oemraw werkconsulent gemeente Rotterdam

Dagelijks werken de partners van het NPRZ om het op Zuid beter te maken voor de huidige en nieuwe bewoners. Deze serie portretteert de mensen die werken aan een sterker Zuid. Deze keer: Rawi Oemraw, werkconsulent bij de gemeente Rotterdam. Hij begeleidt werkzoekenden, die gebruik maken van de Participatiewet, en stoomt ze binnen twee jaar klaar voor betaald werk.

Op dit moment heeft Rawi Oemraw tachtig personen uit IJsselmonde in zijn caseload. Ze variëren van alleenstaande moeders tot statushouders en mensen met een lichamelijke beperking en ze hebben allemaal zo hun eigen redenen om niet aan het werk te zijn. Voor de één is de Nederlandse taal het grootste probleem, de ander zit dusdanig diep in de schulden dat hij aan niets anders kan denken. ‘Er kunnen veel redenen zijn waarom iemand thuiszit,’ zegt Oemraw. ‘Het is mijn doel om die redenen, stap voor stap, weg te nemen. Zodat hij of zij binnen twee jaar klaar is voor een betaalde baan.’

Puntjes op de i
Pre-matching. Zo heet de afdeling waar Oemraw werkt. Bedoeld voor mensen die nóg niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt, maar dat naar verwachting binnen twee jaar wél kunnen zijn. Als het zover is, zorg ik in samenwerking met collega’s van afdeling Matching dat ze een betaalde baan krijgen. Vaak moeten er eerst ‘nog wat puntjes op de i’ gezet worden, zoals Oemraw dat noemt. ‘Er is bijvoorbeeld een taalcursus nodig. Of psychische hulp. Of ondersteuning vanuit de schuldsanering.’

Zelfsturing
Van de tachtig personen uit zijn caseload, ziet Oemraw er elke week twaalf. Hij ontmoet hen in Huis van de Wijk De Focus, waar hij met ze praat. Hij wil ze helpen, maar speelt de bal ook terug. ‘Ik wijs ze op hun eigen verantwoordelijkheid. Zelfsturing is heel belangrijk.’ Hij draait zijn hand niet om voor de wat moeilijkere gevallen. ‘Mensen die een pandverbod hebben, omdat ze agressief gedrag vertoond hebben, wil ik graag ontmoeten. Ik ben een mensenmens, en geloof dat een positieve, respectvolle benadering voor iedereen werkt.’ Ook statushouders ziet Rawi graag. ‘Dat zijn meestal bijzonder leuke, gemotiveerde mensen. Je moet met handen-en-voetenwerk zien duidelijk te maken wat je bedoelt, maar uiteindelijk kom je er altijd.’

Confrontatie
Oemraw geniet van de gesprekken. ‘Die zijn prachtig. Ik hou ervan om mensen te helpen.’ Met starheid maakt hij echter korte metten. ‘Laatst nog, vroeg ik aan iemand: “Wat zou je wíllen doen?” Chauffeur worden leek hem wel wat. “Oké,” zeg ik. “Heb je je rijbewijs?” Dat had ‘ie niet. Dan vraag ik: wíl jij wel echt werken?’ Voorheen verdwenen mensen uit Oemraws beeld, zodra ze waren doorgestroomd naar Matching. Tegenwoordig behoudt hij het contact. ‘Te horen dat iemand lekker aan het werk is, naar tevredenheid van zichzelf en de werkgever, is het mooiste dat er is. Daar doe je het voor.’