Ga naar inhoud

'Ik wil met één poot in de blubber staan'

'Ik wil met één poot in de blubber staan'

Werkers op Zuid: Maarten Tanis, wijkteamleider Oud-Charlois en Wielewaal

Dagelijks werken de partners van het NPRZ om het op Zuid beter te maken voor de huidige en nieuwe bewoners. Deze serie portretteert de mensen die werken aan een sterker Zuid. Deze keer: Maarten Tanis, wijkteamleider namens de gemeente Rotterdam in Oud-Charlois en de Wielewaal. Zijn manier om multiprobleem situaties op te lossen? ‘Goed samenwerken en buiten de lijntjes kleuren.’

Huiselijk geweld. Opvoedproblemen. Schulden. Huisvestingsproblematiek. Maarten Tanis schrok ervan; hij ontdekte wat er allemaal achter de gevels van Oud-Charlois en de Wielewaal speelde, toen hij er zes jaar geleden werd aangesteld als wijkteamleider. En dat terwijl hij vanuit zijn achtergrond in de jeugd- en verslavingszorg wel wat gewend was. ‘Dat er voor een relatief klein gebied van 14.000 Rotterdammers een wijkteam van 30 professionals rondloopt, zegt wat over de omvang van de problematiek.’

Complexe problematiek
Het wijkteam bestaat uit dertig professionals met expertise op verschillende gebieden. Maatschappelijk werkers, schuldenspecialisten, jeugdcoaches, specialisten in de verslavingszorg, huiselijk geweldspecialisten. ‘Samen vormen ze een batterij aan kennis en kunde, die we naar gelang de situatie kunnen inzetten,’ vertelt Tanis.

Het wijkteam komt in actie bij mogelijke multiproblem situaties. Bijvoorbeeld als Children’s Zone-scholen, de huisarts, de politie, het welzijnswerk of de ouders zelf, een signaal geven. De hulp die mensen krijgen aangeboden is op vrijwillige basis. Tanis geeft een voorbeeld. ‘Een vechtscheidingsituatie, kinderen die moeilijk gedrag vertonen, geldproblemen: als dat allemaal speelt in één gezin, is er hulpverlening nodig. Twee professionals uit ons team gaan dan op huisbezoek om op te nemen wat er moet gebeuren.’ Tanis ziet elke nieuwe casus binnenkomen en waar nodig is hij betrokken: ‘Ik wil met één poot in de blubber staan.’

Een wijkgerichte aanpak
Per jaar komt het team van Tanis op zo’n 500, 600 adressen. De bewoners, die in de problemen zitten, hoeven niet meer zelf naar allerlei loketten. In plaats daarvan komt de expertise naar hen toe. ‘Dat maakt het voor hen overzichtelijk. Net als de wijk is ons team heel divers, hierdoor kunnen we ook taalbarrières makkelijk slechten. De lijntjes met organisaties en instanties zijn heel kort. We zijn vrijwel dagelijks aanwezig op één van de vier basisscholen in de wijk, waar we nauw samenwerken met het schoolmaatschappelijk werk en de intern begeleiders van de school. Van alle NPRZ-partners heb ik een contactpersoon in mijn telefoon staan. Omdat we elkaar allemaal kennen en vertrouwen, maakt dat we heel snel en adequaat kunnen optreden.’

Bankslapers
Een groot probleem, in Oud-Charlois en de Wielewaal maar eigenlijk overal in Rotterdam, is de groeiende groep bankslapers. ‘Dat zijn mensen zonder adres,’ zegt Tanis. ‘Ze logeren bij vrienden of familie maar hebben geen eigen postadres. Zonder adres kun je geen ziektekostenverzekering afsluiten, geen baan krijgen, geen rijbewijs verlengen, geen nieuw huis vinden, niets. Als zo’n bankslaper zich meldt bij de Vraagwijzer, wordt het wijkteam ingeschakeld en komen we snel in actie. Wij verstrekken zo iemand dan een postadres, zodat hij zijn leven weer kan opbouwen.’

Out of the box
Er kunnen ook dingen beter, vindt Tanis. ‘Als de gemeente iemands uitkering stopzet, heeft dat grote gevolgen. Als een woningcorporatie een wanbetaler uit huis wil zetten, ook. Moet je eens kijken wat dat voor ons betekent! Om het vliegwiel op Zuid aan de gang te krijgen, moet de afstemming tussen de partners van NPRZ dus nog beter. Als partners eerder signalen mogen afgeven, hoeft het niet uit de hand te lopen.’

Idealiter zou Maarten nog langduriger betrokken zijn bij kwetsbare gezinnen en meer ruimte ervaren voor creatieve oplossingen. ‘Het was de opdracht van voormalig wethouder Hugo de Jonge: kleur zoveel mogelijk buiten de lijntjes! Daar ben ik het helemaal mee eens, als je bereid bent out of the box te denken, bereik je resultaat. Ik hoop dat we de komende jaren nog veel meer schotten doorbreken.’