Ga naar inhoud

Avicenna College

Het Avicenna College organiseert excellent, ambitieus, islamitisch voortgezet onderwijs waarin kinderen hun geloof kunnen beleven en optimaal worden toegerust om een succesvol deelnemer te worden van de Nederlandse samenleving.

De school en het onderwijs voldoen aan de aan de eisen die de wetgever / inspectie voor het onderwijs stelt. Bij de vormgeving van het onderwijs worden beproefde moderne lesmethoden en gemotiveerde bevoegde / bekwame leraren ingezet. De school heeft een mediatheek op beide locaties, moderne onderwijs- en ondersteuningsmiddelen als computers en touchscreens.

Het onderwijs is zoveel als mogelijk onderwijs op maat. Het beste wordt uit het kind gehaald door aan te sluiten bij het niveau en het tempo van het kind. We zorgen ervoor dat het kind goed op niveau geplaatst kan worden en vervolgens op zijn/haar behoefte afgestemd onderwijs krijgt. Onderwijs dus waar hij/zij het meest van leert.

In het onderwijs wordt naast de schoolse vakken veel aandacht besteed aan vaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen en dragen voor de eigen ontwikkeling en reflecteren op het eigen gedrag. Het gaat hier om vaardigheden die naar onze overtuiging, naast inhoudelijke kennis van zaken, in grote mate het succes in het latere (werkzame) leven bepalen.

Veel aandacht wordt geschonken aan een veilig pedagogisch klimaat. Een kind moet zich veilig en vertrouwd voelen in zijn of haar omgeving. De vormgeving van de islamitische identiteit speelt hierbij een rol. Het lerarenteam van de school bestaat voor 80% uit moslims. Zij zijn als rolmodel herkenbaar voor de leerlingen in het geloof en in normen en waarden.

Onze doelstelling is de leerlingen te ondersteunen bij de integratie en emancipatie in de Nederlandse samenleving met behoud van de eigen islamitische identiteit. De islamitische levensovertuiging brengen we tot uitdrukking in het onderwijs en de manier waarop we in de school samenleven. De islam is de basis van ons handelen. In de opvoeding en in de praktijk van elke dag worden wij geïnspireerd en geleid door de woorden van de profeet.