Ga naar inhoud

Bouwend Nederland

 

Koninklijke Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4800 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De organisatie werkt aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit wordt gedaan aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

 

Belangenbehartiging
 In de contacten met landelijke, provinciale, regionale en lokale overheden proberen ze met en voor bouw- en infrabedrijven zodanige randvoorwaarden te scheppen dat zij daarbinnen optimaal kunnen presteren. Ook bevorderen ze de bouwproductie onder het motto 'Nederland is niet af'. De vereniging wordt gezien als een serieuze gesprekspartner die meedenkt over oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast behartigen ze de belangen van bouw- en infrabedrijven op Europees niveau. Ze werken daarin nauw samen met onze zusterorganisaties in andere Europese landen die verenigd zijn in het FIEC.

Brancheontwikkeling
Bouwend Nederland stimuleert de verdere professionalisering van de bouwsector door het aanbieden van programma’s gericht op de bedrijfsvoering van bouwondernemingen. ze richten zich daarbij op bewustwording en in toenemende mate ook op ondersteuning van leden bij de toepassing van kennis in het bedrijf. Daarnaast brengen ze de leden van Bouwend Nederland in contact met nieuwe markten en bieden ze toegang tot externe netwerken.

Ledenservice
Bouwend Nederland biedt de leden een uitgebreid pakket aan dienstverlenende activiteiten aan, zowel in de vorm van eerste- als tweedelijnsdienstverlening en ledenvoordelen. De dienstverlening speelt zich op alle niveaus binnen de vereniging af: landelijk, regionaal, lokaal en via specialistische vakgroepen. Voorbeelden van individuele dienstverlening zijn Bouwend Nederland Advies (helpdesk cao, juridisch advies en cursussen), tweedelijns advies door onze adviseurs Sociale Zaken en een groot aantal ledenvoordelen, variërend van verzekeringen tot bedrijfskleding.