Ga naar inhoud

IkZitopZuid

IkZitopZuid – afgekort IZoZ – stelt dat duurzame stedelijke vernieuwing alleen kan plaatsvinden vanuit een sterk economisch perspectief en een actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven. Dit vormt de basis voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de huidige en toekomstige bevolking van Rotterdam Zuid. De missie luidt dan ook: Werk maken van Zuid.

IZoZ verbindt het menselijk kapitaal van huidige en toekomstige bewoners van Rotterdam Zuid en de Drechtsteden met ruimtelijk economische ontwikkelingskansen voor deze regio. Zij doet dit door te werken aan publiek-private coalitievorming en het initiëren van gebiedsgerichte businesscases vanuit een duurzame regionaal economische visie. De businesscases vormen de bouwstenen voor implementatie van die visie.

De beweging is ontstaan in 2007 na oprichting van het Pact op Zuid. De oorspronkelijke initiatiefnemers zijn WSA, Concire en Dura Vermeer Bouw Rotterdam. Inmiddels telt IkZitopZuid bijna 40 partners.