Ga naar inhoud

Lentiz Live College

Lentiz | LIFE College is een school voor vmbo, mavo én mbo. Bij het LIFE College draait het om het talent van de leerlingen en studenten. De school wil ze laten ontdekken waar ze goed in zijn en wat je leuk vindt, in een veilige leeromgeving.
LIFE College is een school waar je na het vmbo kan doorstromen naar mbo in hetzelfde schoolgebouw. Er zijn verschillende doorstroommogelijkheden van de vmbo bovenbouwafdelingen naar de mbo-opleidingen.
Na de lessen kan men op school blijven om allerlei leuke dingen te doen. Bijvoorbeeld workshops volgen op het gebied van zang, dans, koken, theater of sport. Maar leerlingen kunnen ’s middags ook gewoon op school blijven omdat het er gezellig is. Er zijn speciaal daar voor jongerenwerkers aanwezig. De school is open van 08:00 uur tot 20:00 uur.