Ga naar inhoud

PCBO

De Stichting PCBO (Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs) is het schoolbestuur voor 32 basisscholen in Rotterdam Zuid. Daaronder zijn twee scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) en twee scholen voor Speciaal Onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (SO ZMLK). Op deze laatste twee zijn afdelingen voor voortgezet speciaal onderwijs. (VSO ZMLK). Bij de meeste scholen van PCBO hoort een peuterspeelzaal of werken scholen samen met een peuterspeelzaal.

De Stichting heeft bijna achthonderd medewerkers in dienst die werken voor in totaal zo’n zevenduizend leerlingen. Stichting PCBO heeft als doel het verzorgen van inspirerend kwaliteitsonderwijs op christelijke grondslag in Rotterdam Zuid.

PCBO wil dat kinderen met plezier naar school gaan, daar graag leren, zich competent voelen en geloven in eigen kwaliteiten. Bovendien willen we dat onze leerlingen de scholen verlaten met goede resultaten en naar vervolgonderwijs gaan dat past bij hun mogelijkheden. PCBO-scholen hebben oog voor brede talentontwikkeling.

PCBO richt zich op vier thema’s: kinderen centraal, ouders als partner, vakmanschap en meesterschap en externe oriëntatie.