Ga naar inhoud

Politie Rotterdam Rijnmond

De politie is er altijd. Voor een veiliger Nederland.

De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat.

Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. Als dat nodig is met geweld, desnoods met gevaar voor eigen leven.

De politie werkt actief samen met burgers en partners. Zij heeft oog en oor voor wat er leeft in de samenleving. De politie is er voor iedereen.

Waakzaam en dienstbaar.

De politie zorgt niet als enige voor uw veiligheid. Ze werkt graag met u samen; als burger kunt u met de politie uw leefomgeving veiliger maken. U kunt bijvoorbeeld aan de slag gaan als politievrijwilliger of meedoen met Burgernet. In burgerpanels vraagt de politie u om uw mening en ideeën, en via politie.nl krijgt u dagelijks voor meerdere zaken de vraag of u tips of informatie hebt.

Daarnaast gebruikt de politie Amber Alert, tv-programma’s zoals Opsporing Verzocht en flyers, posters en advertenties om te vragen om uw medewerking. Ook kunt u de politie volgen via verschillende social media zoals Twitter, Facebook en YouTube. Veel wijkagenten twitteren met buurtbewoners. Via het Twitteraccount van uw wijkagent, blijft u op de hoogte van de problematiek die in uw buurt speelt en kunt gemakkelijk met hem of haar in contact komen.

De politie werkt nationaal en internationaal samen. Met (keten)partners, zoals gemeentes, het Openbaar Ministerie en maatschappelijke organisaties. Met verwante organisaties zoals de Politieacademie en de Koninklijke Marechaussee. Of internationaal met onder meer Europol en Interpol. Op lokaal niveau komen de burgemeester, districtchef en de plaatselijke officier van justitie regelmatig bijeen voor afstemming in het zogenaamde driehoeksoverleg.

De politie heeft verschillende rollen: soms kijkt of denkt ze mee, soms is ze de uitvoerende organisatie en soms de initiatiefnemer. Is iemand in een auto bekneld geraakt bij een ongeval? Dan komt de politie om de weg af te zetten, de brandweer om het slachtoffer eruit te knippen en de ambulance om medische hulp te verlenen. Of denk bijvoorbeeld aan de wijkagent die met woningcorporaties overlegt als er probleemgezinnen in de wijk zijn of met winkeliersverenigingen om te praten over preventiemaatregelen tegen inbraak en overvallen.