Ga naar inhoud

Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie (SOFIE)

SOFIE is op initiatief van de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam opgericht in 2013 en heeft twee doelstellingen. Het fonds richt zich op de energietransitie in de provincie Zuid-Holland en op de verbetering van het vestigingsklimaat in Rotterdam.

1. Energietransitie
SOFIE heeft als doelstelling om een belangrijke bijdrage te leveren aan het realiseren van de CO2 reductiedoelstellingen van de provincie Zuid-Holland, nu en in de nabije toekomst. Waarbij investeringen in het bundelen en verbeteren van de energievraag en de integratie van hernieuwbare energie en warmte, bijdragen aan de overgang naar een koolstofarme economie.

Met een passende financiering van SOFIE komt uw project wél van de grond.

2. Verbeteren van de vestigingslocaties
Naast de energietransitie in Zuid-Holland helpt het fonds ondernemers met het verbeteren van de vestigingslocaties in het Rotterdamse Stadshavengebied en Rotterdam-Zuid. Door het beter benutten van het aanwezige fysieke en sociaal economisch potentieel in de Rotterdamse Stadshavens en het NPRZ-gebied op Rotterdam-Zuid. Geld uit het fonds kunnen ondernemers onder meer gebruiken voor het financieren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden of het opknappen van winkelpanden.

Meer projecten voor hetzelfde geld
SOFIE heeft een revolverende werking. Dit betekent dat de betaalde rente en aflossing terugstromen in het fonds. Het geld komt op die manier opnieuw beschikbaar voor nieuwe leningen. Zo kan SOFIE met hetzelfde geld meerdere projecten financieel ondersteunen.

Betrokken partijen
Het Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie is een initiatief van de gemeente Rotterdam en is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). SOFIE behoort samen met de Haagse fondsen ED en FRED tot de JESSICA fondsen. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is fondsmanager van deze JESSICA fondsen.