Ga naar inhoud

Horizon jeugdzorg en onderwijs

Iedereen is waardevol en heeft talenten. Maar soms zijn er omstandigheden waardoor het jeugdigen niet lukt hun kwaliteiten te ontwikkelen. Ernstige gedragsproblemen, een gedragsstoornis of bijvoorbeeld ouders/opvoeders die tijdelijk minder goed voor hen kunnen zorgen. Horizon Jeugdzorg en Onderwijs onderwijst, begeleidt en behandelt deze jeugdigen (0 tot 23 jaar) en hun ouders/opvoeders op meerdere locaties in Zuid Holland en Gelderland.

Onze samenleving verandert. Voor veel mensen is dat best even lastig, zeker als je hulp nodig hebt. In de verzorgingsstaat waren we gewend dat de overheid veel voor ons regelde. De participatiesamenleving vraagt van ons dat we meedoen, zaken zelf organiseren en eigen keuzes maken. Bij Horizon vinden we dat regie nemen en jezelf verantwoordelijk maken de basis is van participeren. Daarom is ons gedachtegoed ‘regisseur van je eigen bestaan’ leidend in al onze zorg- en onderwijsprogramma’s.

Eigen kracht en verantwoordelijkheid staan centraal in onze aanpak. Dat betekent dat wij jeugdigen en hun ouders/opvoeders continu stimuleren om zelf de regie over hun leven te pakken. Wat ga jij zelf doen om je situatie te verbeteren? Daar draait het om. En natuurlijk helpen onze ervaren professionals daarbij. Dat doen ze altijd op maat, omdat iedere situatie anders is.

Wat wil je worden en zijn? Die vraag is leidend bij het bewerkstelligen van gedragsverandering en voor kennisoverdracht, weet Horizon uit jarenlange ervaring. Want dat perspectief motiveert jeugdigen om zich in te zetten voor hun behandeling. Alleen dan leren zij omgaan met hun gedragsproblemen en/of stoornissen, verwerken zij hun trauma’s en komt er ruimte voor nieuw gedrag en nieuwe kansen.