Ga naar inhoud

Wartburg College

Het Wartburg College is een school voor reformatorisch onderwijs. We willen onderwijs geven waarin de Heere geëerd wordt en waarin, door de genade van Christus, jongeren Hem persoonlijk leren kennen. Als ouders, kerk en school dragen we samen de verantwoordelijkheid om met onze jongeren God te zoeken en te dienen. Hieronder brengen we onder woorden hoe we onze taak op school, vanuit onze Bron, gestalte willen geven en wat we daarbij als ouders, leerlingen en school van elkaar verwachten.

Het Wartburg College is school in de 21e eeuw. Dat betekent dat we met de Bijbel en de belijdenisgeschriften als grondslag onderwijs verzorgen aan jongeren met het oog op participatie en distantie. Dat richt zich op verantwoord, betrokken en principieel burgerschap.

De basis van deze missie ligt in de woorden die de Heere Jezus Christus zelf sprak in Markus 12 vers 30 en 31: “Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.”

Jongeren die onze school bezoeken hebben elk hun eigen gaven en talenten. We verzorgen onderwijs dat aansluit bij hun leeftijd, mogelijkheden en toekomstperspectief. We werken bewust aan een veilig pedagogisch klimaat waarin leerlingen mogen leren met vallen en opstaan. We vragen van leerlingen discipline, zelfbeheersing en concentratie.